Szermierz Słowa

POLITYKA COOKIES

1. Administratorem danych osobowych na stronie szermierzslowa.pl jest jednoosobowa działalność gospodarcza, Szermierz Słowa Norbert Szamota, z siedzibą w Warszawie. W przypadku jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości związanych z polityką prywatności, Użytkownik proszony jest o kontakt z administratorem: kontakt@szermierzslowa.pl.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

3. Powyższe uprawnienia są realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, poprzez kontakt pod adresem kontakt@szermierzslowa.pl. Administrator ma prawo odmowy realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.

4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu, wziąć udział w konkursie lub skontaktować się z Administratorem.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Administrator powierza przetwarzanie danych:

a) Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – na mocy umowy nr  R/728/2018/05, w celu przechowywania danych na serwerze. Polityka prywatności podmiotu dostępna jest w tym miejscu.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

b) Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google, a także osadzanych na stronie filmów pochodzących z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC.

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony: liczby osób odwiedzających, rodzajów systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd. W tym celu wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.  Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

c) Na stronie używane są również wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, w tym: Facebook i Twitter.

Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Użytkownik zgadza się, by przeglądarka nawiązała bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki integracji usługodawcy otrzymują informację, że dana przeglądarka wyświetliła stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Jego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli dana wtyczka zostanie użyta, np. kilknięciem w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców serwisów społecznościowych.

Jeśli Użytkownik nie chce, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio Jego profilowi w danym serwisie, przed wizytą na naszej stronie musi się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek, stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wszystkie podmioty, którym powierzone zostaje przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Administrator deklaruje wykorzystanie środków ochrony danych użytkowników na blogu, w tym:

– wtyczki zapobiegająca wysyłce niechcianych maili – Akismet Anti-spam (więcej o wtyczce),
– ochrony antywirusowej i firewall na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
– ochrony dostępu do sprzętu oraz bloga, zabezpieczonych unikatowymi: loginem użytkownika i hasłem.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.